Φόρτωση...

Ο Ιστότοπος είναι υπό κατασκευή

Διοικητικά Συμβούλια

 

Τα πρώτα διοικητικά συμβούλια του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων που υπάρχουν στα αρχεία του Συλλόγου έχουν ως εξής:

 

 

 • Στις 6 Απριλίου του 1952 εκλέγονται οι:

 

Αθανάσιος Σαράφης, Πρόεδρος

Δημήτριος Μάτης, Αντιπρόεδρος

Σωτήριος Παππάς, Ταμίας

Σωτήριος Τραγανίτης, Γραμματέας

Ευθύμιος Τρικόπουλος, Σύμβουλος

Χρήστος Αδαμάκος, Σύμβουλος

Αλέξανδρος Μητροφάνης, Σύμβουλος

Ευάγγελος Σιούγας, Σύμβουλος

Απόστολος Τσιαμούλης, Σύμβουλος

Αθανάσιος Τουρίμπαμπας, Σύμβουλος

Δημήτριος Μαλικιώσης, Σύμβουλος

Γεώργιος Χρόνης, Σύμβουλος


 

 • Στις 29 Ιουνίου 1955 εκλέγονται οι:

 

Αθανάσιος Σαράφης, Πρόεδρος

Δημήτριος Μάτης, Αντιπρόεδρος

Δαυίδ Σαμπεθάι, Ταμίας

Σωτήριος Τραγανίτης, Γραμματέας

Τριαντάφυλλος Δερπανόπουλος, Σύμβουλος

Ευθύμιος Τρικόπουλος, Σύμβουλος

Χρήστος Αδαμάκης, Σύμβουλος

Αλέξανδρος Μητροφάνης, Σύμβουλος

Δημήτριος Μαλικιώσης, Σύμβουλος

Ξενοφών Καλοζάκης, Σύμβουλος

Σωτήριος Παππάς, Σύμβουλος

Απόστολος Τσιαμούλης, Σύμβουλος

 

Στις 17 Δεκεμβρίου 1972 εκλέγονται οι :

Δημήτριος Παπαιωάνου, Πρόεδρος

Δημήτριος Παπουτσής, Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κονταξής, Γενικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Κάκλας, Ταμίας

Νικόλαος Σταυρόπουλος, Σύμβουλος

Περικλής Βασιλός, Σύμβουλος

Δημήτριος Μάτης, Σύμβουλος

 

 

 • Στις 23 Ιουνίου 1973 εκλέγονται οι:

 

Νικόλαος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος

Περικλής Βασιλός, Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Κρίκκης, Ταμίας

Δημήτριος Παπουτσής, Μέλος

Νικόλαος Παπανικολάου, Μέλος

Αλέξανδρος Κάκλας, Μέλος

 

 • Στις 29 Νοεμβρίου 1975 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Δημήτριος Παπαιωάννου , Α΄ Αντιπρόεδρος

Χρήστος Κρίκκης , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Κολοβός , Ταμίας

Ιωάννης Γιαννούσης , Μέλος

Θωμάς Καπαρτζιάνης , Μέλος

 

 

 • Στις 15 Ιουνίου 1977 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Δημήτριος Παπαιωάννου , Α΄ Αντιπρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Παπαιωάννου , Ταμίας

Νικόλαος Παπανικολάου , Μέλος

Βασίλειος Τσιαπάλας , Μέλος

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Μέλος

 

 

 • Στις 13 Ιουνίου 1979 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κολοβός , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Παπαιωάννου , Ταμίας

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Μέλος

Δημήτριος Τριανταφύλλου , Μέλος

 

 

 • Στις 3 Ιουνίου  1981 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Κόκκαλης , Ταμίας

Βασίλειος Τσιαπάλας , Μέλος

Αθανάσιος Κατσιάκος , Μέλος

 

 

 • Στις 6 Ιουνίου 1983 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Κόκκαλης , Ταμίας

Γεώργιος Μπαρμπάτης , Μέλος

Αθανάσιος Ταμπακάς , Μέλος

 

 

 • Στις 5 Ιουνίου 1985 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Κόκκαλης , Ταμίας

Γεώργιος Μπαρμπάτης , Μέλος

Αθανάσιος Ταμπακάς , Μέλος

 

 

 • Στις 3 Ιουνίου 1987 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Τζουρτζιώτης , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Κόκκαλης , Ταμίας

Γεώργιος Μπαρμπάτης , Μέλος

Αθανάσιος Ταμπακάς , Μέλος

 

 

 • Στις 19 Απριλίου 1990 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τρίγκας , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τάμπαλης , Μέλος

Άγγελος Αγγελής , Μέλος

 

 

 • Στις 17 Μαΐου 1993 εκλέγονται οι:

 

Περικλής Βασιλός , Πρόεδρος

Ηρακλής Μπλουγούρας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κατερίνα Πελίγκου , Β΄Αντιπρόεδρος

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Σακκάς , Ταμίας

Ιωάννης Μάνης , Μέλος

Άγγελος Αγγελής , Μέλος

 

 

 • Στις 10 Οκτωβρίου 1996 εκλέγονται οι:

 

Ηρακλής Μπλουγούρας , Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσιαφλιάνης , Α΄ Αντιπρόεδρος

Κων/νος Καλλέας, Β΄Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μάνης , Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Μπακογιάννης , Ταμίας

Κων/νος  Σιδέρης , Μέλος

Χρήστος Καλλέας , Μέλος

 

 

 • Στις 4 Οκτωβρίου 1999 εκλέγονται οι:

 

Ηρακλής Μπλουγούρας , Πρόεδρος

Κων/νος Καλλέας , Α΄ Αντιπρόεδρος

Στέλιος Κούτσιας , Β΄Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Κατσιαφλιάνης , Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Μπακογιάννης , Οικον. Επόπτης

Χρήστος Καλλέας , Δημ. Σχέσεων

Αγορίτσα Χώτου , Αναπλ. Ταμίας

 

 

 • Στις 11 Οκτωβρίου 2002 εκλέγονται οι:

 

Ηρακλής Μπλουγούρας , Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσιαφλιάνης , Α΄ Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Σιώκης , Β΄Αντιπρόεδρος

Στέλιος Κούτσιας , Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Μπακογιάννης , Οικον. Επόπτης

Νικόλαος Κουκοράβας , Αναπλ. Ταμίας

Παναγιώτης Γεροκώστας , Μέλος

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου

Περιόδου 1903-2003

 

Κυρνάσιος Γεώργιος 1903

Θεοδοσόπουλος Δημήτριος 1921

Σιόζιος Γεώργιος 1933

Σαράφης Αθανάσιος 1936

Νακόπουλος Ιωάννης

Μάτης Δημήτριος

Κατσαρός Ζήνων

Παπουτσής Δημήτριος 1965

Παπαϊωάννου Δημήτριος 1972

Σταυρόπουλος Νικόλαος 1973

Βασιλός Περικλής 1974

Μπλουγούρας Ηρακλής 1994

 

 

 

Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων