Φόρτωση...

Ο Ιστότοπος είναι υπό κατασκευή

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων


Πρόεδρος :  ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπρόεδρος - Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γενικός Γραμματέας : ΚΟΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : ΚΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικονομικός Επόπτης :  ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αναπλ. Οικονομικός Επόπτης : ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ